Park 21 Evenemententerrein Haarlemmermeer

Projectmanagement / Haarlemmermeer

Tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep werkt de gemeente Haarlemmermeer aan de realisatie van PARK21. Dit gebied van 1000 hectare wordt de komende jaren in combinatie met de bestaande agrarische functies getransformeerd tot een park met innovatieve, leisure- en sportfuncties. PlanoVisie verzorgt het projectmanagement voor drie deelgebieden. Een daarvan is de transformatie van een voormalig baggerdepot van 26 hectare naar een park waarin ook grootschalige evenementen tot 80.000 bezoekers georganiseerd kunnen worden. De planontwikkeling wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de eigenaren van het baggerdepot uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is dat de aanwezige grond en gerijpte baggerspecie functioneel wordt hergebruikt in het parkontwerp.