Diensten

Project- en omgevingsmanagement

Een ruimtelijk project moet voldoende aansluiten op de wensen van burgers en bestuurders. Transparantie en open communicatie zijn voor ons kernbegrippen bij project- en omgevingsmanagement. 

Lees meer

Programma- en procesmanagement

Bij grootschalige ontwikkelingen zijn meerdere specialisten en projectleiders betrokken. PlanoVisie helpt uw organisatie graag bij het programma- of procesmanagement.

Lees meer

Planologische visies

Zowel overheden als marktpartijen hebben behoefte aan integrale strategische visies. PlanoVisie is gespecialiseerd in het opstellen van deze visies waarin meerdere beleidsterreinen en ontwikkelingen een rol spelen.

Lees meer

Locatieontwikkeling

Hoe zorg je dat een ruimtelijk plan daadwerkelijk wordt gerealiseerd? Van verkennings- tot realisatiefase kan PlanoVisie u van dienst zijn.

Lees meer

Projectondersteuning

Met ingang van 2017 biedt PlanoVisie projectondersteuning aan als ondersteunende dienst voor uw organisatie.

Lees meer