Programma- en procesmanagement

Vaak maken ruimtelijke projecten deel uit van een breder programma, zoals een grootschalige gebiedsontwikkeling. Bij dergelijke ontwikkelingen zijn specialisten vanuit verschillende disciplines en projectleiders betrokken waardoor programmamanagement van groot belang is. PlanoVisie kan voor uw organisatie het programma- of procesmanagement verzorgen inclusief budgetbewaking en met ruime kennis van (grond)exploitaties. Wij gaan zorgvuldig om met politiek gevoelige aspecten en bieden heldere advisering aan bestuurders.