Woningbouwproject Varne Buiten

Projectmanagement / Heiloo

In opdracht van de gemeente Heiloo heeft PlanoVisie dit fraaie woningbouwproject in samenwerking met BPD ontwikkeld. Naast 221 koopwoningen zijn in het project ook zorgwoningen en een zorgsteunpunt opgenomen. Het project wordt gerealiseerd op twee voormalige campingterreinen en vrijwel alle woningen zijn inmiddels verkocht. In het stedenbouwkundig plan is veel aandacht gegeven aan de waardevolle natuurwaarden in het gebied.