Planologische visies

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn afhankelijk van diverse factoren. Zowel overheden als marktpartijen hebben behoefte aan integrale strategische visies. PlanoVisie is gespecialiseerd in het opstellen van deze visies waarin meerdere beleidsterreinen en ontwikkelingen een rol spelen. Het gaat hierbij om woningbouw, infrastructuur, economie, maar ook natuur en recreatie. We zijn vertrouwd te werken met politiek gevoelige dossiers waarbij uiteenlopende belangen een rol spelen. Naast het opstellen van planologische visies, verzorgen wij de advisering van en presentaties aan colleges van B&W, raadscommissies en/of gemeenteraden.