Project- en omgevingsmanagement

Een bouwproject of civiel project moet voldoende aansluiten op de wensen van burgers en bestuurders. Omgevingsmanagement is hiervoor van groot belang. PlanoVisie is hierin gespecialiseerd en kan uw organisatie helpen bij draagvlak onder betrokkenen, planologische procedures, vergunningverlening en bijvoorbeeld natuurcompensatie. Geen project is hetzelfde en op elk project reageert de omgeving anders. Maatwerk en een soepel planproces betekenen vaak tijdwinst, kostenbesparing en een beter eindresultaat. Transparantie en open communicatie zijn voor ons kernbegrippen bij project- en omgevingsmanagement.