Aansluiting Rijksweg A9

Projectmanagement / Heiloo

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo hebben samen het programma Nieuwe Strandwal ontwikkeld. Het programma is gericht op de realisatie van woningbouw, een bedrijventerrein, natuur en recreatieve voorzieningen en een aansluiting op de A9. Voor de aansluiting is de gemeente Heiloo verantwoordelijk voor de grondverwerving en de planologische procedure. PlanoVisie heeft opdracht gekregen voor het projectmanagement.

In september 2019 heeft de Raad van State het bestemmingsplan Aansluiting A9 vernietigd. Aanleiding hiervoor is dat bij het project gebruikt is gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof. De projectpartners willen verder met het project en onderzoeken hiervoor de mogelijkheden. Bepalend zijn de concrete mogelijkheden om stikstofdepositie in beschermde natuurgebieden te compenseren.