Aansluiting Rijksweg A9

Projectmanagement / Heiloo

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo hebben samen het programma Nieuwe Strandwal ontwikkeld. Het programma is gericht op de realisatie van woningbouw, een bedrijventerrein, natuur en recreatieve voorzieningen en een aansluiting op de A9. Voor de aansluiting is de gemeente Heiloo verantwoordelijk voor de grondverwerving en de planologische procedure. PlanoVisie heeft opdracht gekregen voor het projectmanagement.

In september 2019 werd de aanbesteding onderbroken en het bestemmingsplan Aansluiting A9 door de Raad van State vernietigd. Aanleiding was dat bij het project gebruikt was gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op basis van de laatste inzichten rond stikstof kan het project met passende maatregelen alsnog gerealiseerd worden. De projectpartners willen een doorstart en naar verwachting wordt dit voorjaar de bestemmingsplanprocedure opnieuw gevoerd. Streven is om in 2023 het project opnieuw te kunnen aanbesteden.