Planologische verkenning Legmeerpolder

Ruimtelijke advisering / Amstelveen

Voor de gemeente Amstelveen heeft PlanoVisie een planologische verkenning voor de Noorder-Legmeerpolder opgesteld. De verkenning geeft inzicht in het toekomstbeeld voor de Noorder-Legmeerpolder. Bij de totstandkoming is rekening gehouden met enkele grootschalige regionale ontwikkelingen en welke ‘kansen en bedreigingen’ te verwachten zijn. Het gaat hierbij om onderwerpen zoals de toekomst van de luchthaven Schiphol, de gebiedsontwikkeling rijksweg A9 (inclusief ondertunneling) en de realisatie van duurzame glastuinbouw als onderdeel van greenport Aalsmeer.