Revitalisering bedrijventerrein Molletjesveer

Omgevingsmanagement / Wormerveer

Bedrijventerrein Molletjesveer was verouderd en voldeed niet meer aan de eisen die aan een modern bedrijventerrein worden gesteld. De uitstraling van een aantal bedrijfspanden liet duidelijk te wensen over en er was sprake van leegstand. Ook de kwaliteit van de openbare ruimte was onder de maat en de verkeersontsluiting slecht. Om te voorkomen dat bedrijven het bedrijventerrein de rug toekeerden heeft PlanoVisie een plan voor revitalisering van het bedrijventerrein uitgewerkt. Met behulp van een provinciale (HIRB)subsidie is in 2011 de revitalisering in opdracht van de gemeente Zaanstad succesvol gerealiseerd.