Duurzaam Spaarnwoude

Programmamanagement / Recreatieschap Spaarnwoude

De exploitatie van recreatiegebied Spaarnwoude wordt jaarlijks voor een deel bekostigd uit een reserve die gevormd is door een afkoopsom van het Rijk. Deze afkoopsom voor beheer en onderhoud gold voor de duur van 25 jaar, tot 2015. Na deze periode moet het recreatieschap het beheer en onderhoud zelfstandig financieren. Hiervoor is in 2013 het uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude opgesteld. Het programma bestaat uit zes thema’s met zo’n 35 deelprojecten van uiteenlopende aard. Onder leiding van PlanoVisie zijn de deelprojecten uitgewerkt.