Vervanging Stolperbasculebrug

Omgevingsmanagement / Stolpen (gemeente Schagen)

De Stolperbasculebrug is een belangrijke oost-westverbinding over het Noordhollandsch Kanaal in Noord-Holland Noord. De brug is gebouwd in 1936 en moet vervangen worden. Als eigenaar van de brug wil de Provincie Noord-Holland direct ten noorden van de bestaande brug een nieuwe ophaalbrug realiseren. Uitgangspunt daarbij is dat tijdens de bouw het verkeer gebruik blijft maken van de oude brug en dat deze pas gesloopt wordt als de nieuwe in gebruik is.

Een IPM-team werkt de planvorming uit, waarbij PlanoVisie door de Provincie gevraagd is het omgevingsmanagement te verzorgen. In afstemming met het Hoogheemraadschap Hollands- Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, de gemeente Schagen en diverse stakeholders wordt een ontwerp uitgewerkt dat in 2024 gereed moet zijn.