Visie Rijksweg A9 Amstelveen

Ruimtelijke advisering / Amstelveen

PlanoVisie heeft in 2008 de Visie Rijksweg A9 Amstelveen opgesteld. De visie geeft een integraal beeld van bestaande en nieuwe infrastructuur en de wijze waarop het verkeer wordt afgewikkeld in dit gedeelte van de randstad. De ontwikkeling van de ZuidAs, de Rijksweg A9 en de provinciale weg N201 zijn in relatie tot elkaar en tot andere ontwikkelingen bekeken. Aan de hand van enkele actiepunten uit de visie heeft de gemeente tot op rijksniveau draagvlak voor enkele infrastructurele maatregelen gekregen. Met als belangrijkste succes een kabinetsbesluit voor ondertunneling van de rijksweg A9 door Amstelveen.