Compensatiebeleid Groengebied Amstelland

Beleidsadvisering / Groengebied Amstelland

Groengebied Amstelland (GGA) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en de provincie Noord-Holland. GGA is verantwoordelijk voor het beheer van recreatiegebieden in het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal. Hierbij hoort ook belangenbehartiging op het gebied van recreatie, landschap en natuur. GGA wordt regelmatig geconfronteerd met ruimtelijke ontwikkelingen of beleidsvoornemens, die conflicteren met doelstellingen van de organisatie. Hoewel het in stand houden van het gebied primair als doel geldt, heeft GGA PlanoVisie gevraagd een beleidsdocument op te stellen, waarin de mogelijkheden voor GGA beschreven worden als de organisatie geconfronteerd wordt met zulke ontwikkelingen. Het gaat hierbij om beleid ten aanzien van compensatie en mitigatie. Op 16 april 2009 is het compensatiebeleid in de bestuursvergadering van Groengebied Amstelland aangenomen.